ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Managementul proiectului

 

Pe parcursul etapei de pregătire, ambii parteneri de proiect au lucrat în mod egal la pregătirea proiectului, iar activitățile de implementare au fost discutate și aprobate. Conform temelor discutate, au fost de acord să aibă personal propriu pentru perioada de implementare reprezentând: manager de proiect, manager de achiziții publice, coordonator de proiect, responsabil de comunicare, responsabil financiar, responsabil tehnic și responsabil de achiziții publice.

 

Echipa de management al proiectului va conduce procedurile de licitație în primele luni ale perioadei de implementare și va contracta furnizori de servicii în conformitate cu activitățile propuse de proiect.

 

Parteneriat comun

 

Parteneriatul comun va fi creat prin mai multe întâlniri tehnice ale proiectului pentru a clarifica și dezvolta documentația tehnică și recomandarea pentru:

 

1. Ghid transfrontalier comun pentru gestionarea situațiilor de urgență bazate pe procese și activități inițiate în cadrul proiectului USES;

 

2. Plan comun care acoperă rezistența la dezastre și campanii de atenuare și de sensibilizare pentru populația transfrontalieră privind pericolele și riscurile, cu următoarele rezultate așteptate: gestionarea pericolelor și serviciul actual de salvare pentru măsuri de prevenire a inundațiilor, gestionarea riscurilor servicii / sistem de salvare sistem și transfrontalier; prevenirea și gestionarea comună a riscurilor în caz de catastrofe ca una dintre principalele priorități transfrontaliere; îmbunătățirea gestionării comună a riscurilor comune la nivel transfrontalier;

 

3. Ghid de prevenire și alarmare în limba română și bulgară;

 

Echipamente, vehicule și inventare

 

Practic, proiectul USES și-a propus să achiziționeze echipamente, vehicule și inventare specifice pentru prevenirea și tratarea situației de urgență (autovehicule, remorcă tip vagon specifică, tractor, vehicul transportor de apă, platforme aeriene auto, bobcat, excavator și altele)

 

Achiziționarea de echipamente și servicii pentru îmbunătățirea centrului de criză din Ovcha Mogila, crearea unui centru de instruire în cadrul centrului de criză din Ovcha Mogila, echipamente individuale și echipamente de protecție personală, vehicule și inventare specifice, echipamente de pompieri și echipamente de salvare de urgență.

 

Comunicare

 

Activitățile de comunicare sunt importante pentru creșterea răspândirii rezultatelor proiectului la grupul vizat la nivel de program și, în același timp, pentru publicul larg, inclusiv organizații de sprijin pentru afaceri, grupuri de interes, inclusiv ONG-uri, autorități publice locale, autorități publice naționale, autorități publice regionale, agenții sectoriale și etc. Am conceput o campanie de comunicare simplă pentru ambii parteneri, incluzând: Conferințe de presă, roll-up-uri, bannere, Pliante, Note pad-uri, pixuri, USB, pagina web și realizarea platformei online;

 

 

Proiectul „Uniform standards, enhanced coordination – common security” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria.

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene. Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site

Valoarea contribuției UE: 840 993,87 euro

www.interregrobg.eu

Comentariile sunt închise.